Royal Academy Ballet

Royal Academy Ballet

R.A.D is een bepaalde stijl van Ballet uit Engeland, ze wilden graag een stijl creëren die aansloot op hun manier van Ballet en is uiteindelijk een mix geworden tussen bepaalde stijlen. Bij R.A.D let je vooral op je houding, de posities van je armen ten opzichte van je benen en de positie van je hoofd in de beweging, dit zorgt ervoor dat je heel technisch en precies te werk moet gaan en het gaat dieper in op alle variaties in ballet, vooral aan de barré.

Voor gevorderde dansers

,